Gallman or White

1/2 PPR Wayne Gallman or James White?